Wedsly.com använder cookies, bland annat för anonym statistik. Genom att acceptera cookies kan du vara med och göra vår webb bättre. Jag accepterar cookies

Personlig integritet är superviktigt för Wedsly

Därför är det superviktigt att ni vet att Wedsly aldrig samlar in information kopplade till enskilda personer eller par, eller lämnar ut några uppgifter till tredje part. Par som använder Wedsly kan välja att vara helt anonyma under hela bröllopsplaneringen. I kontakterna med företagen i registret Wedslys vänner är ni som par anonymiserade fram tills att ni accepterar ett prisförslag från ett företag.

Naturligtvis följer Wedsly GDPR, den nya datalagstiftning för skydd av personliga uppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018.

I korthet innebär den att ni närsomhelst kan begära en sammanställning över vilka uppgifter Wedsly har lagrat om er och hur de används.

Om ni väljer att avsluta ert konto i Wedsly raderas alla uppgifter om er. Vill ni säga “Hej då, Wedsly” gör ni det i inställningarna för användare i ert konto. 

De fullständiga villkoren gäller såväl registrerade privatpersoner som företag.


Läs den fullständiga integritetspolicyn här.


Villkor & integritetspolicy
För oss, Wedsly AB och våra samarbetsbolag (ex. Bröllopsfeber), är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen av all information som samlas in på webbplatsen, våra plattformar i sociala medier (”Digitala kanaler”) samt vår kundtjänst.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Wedsly används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Wedsly sker i enlighet med tillämplig av personuppgiftslagstiftningen.
Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Wedslys digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en digital kanal som hanteras av ett dotterbolag, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Nedan följer exempel på personuppgifter som behandlas:
förnamn, efternamn, e-postadress, mobilnummer, var du kom i kontakt med Wedsly samt tillhörande tekniska uppgifter, samt uppgifter för att kunna fullgöra vår del av tjänsten för att kunna genomföra t.ex en prisförfrågan. Det inkluderar t.ex. kontaktuppgifter och information som ni har fyllt i förfrågan samt chathistorik.

Kundservice
När du tar kontakt med kundservice till exempel i samband med att du gör en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.
Till ovan tillkommer behandling av tekniska uppgifter såsom– användning av webbplatsen, vilka undersidor som besökts, webbläsarinställningar, klockslag, ip-adresser samt information som är av vikt för att kunna tillhandahålla våra tjänster.
Wedsly samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?
Wedsly samlar in upplysningar genom formulär på hemsidan. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Ändamålet med information som inhämtas
För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
För att kunna sända relevant information
För att kunna ta kontakt och erbjuda våra samarbetspartners produkter och tjänster
Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på hemsidan lagras i vårt CRM-system och Mailchimp som är våra verktyg för nyhetsbrevsutskick.

Hur tas information bort?
Information tas bort genom att du kontaktar vår kundservice.

Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas inte ut till tredjepart. Vid en prisförfrågan är du anonym till dess att du accepterar ett prisförslag från någon av Wedslys vänner. Då blir era förnamn synliga för företaget. Vi kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Wedslys vägnar. Även våra samarbetsbolag kan få tillgång till viss information relevant för att kunna tillhandahålla relevanta tjänster såsom exempelvis nyhetsbrev.

Rättigheter
Som användare av Wedslys webbplats, wedsly.com, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.
När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.
Om du tror att Wedsly inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se 

MEDLEMSVILLKOR

Ditt konto i Wedsly
Det är helt kostnadsfritt att öppna ett konto på Wedsly. För att bli medlem måste du vara en privatperson som har fyllt 18 år och ha en adress i Sverige. Ditt medlemskap börjar gälla först efter att din registrering gått igenom och efter att du tagit del av medlemsvillkoren samt vår integritetspolicy. Kontot är personligt och kan delas, men får inte överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta ditt konto. Om du har flera medlemskonton förbehåller vi oss rätten att slå ihop kontona till ett enda konto.

Medlemsutskick
Som medlem får du intressanta erbjudanden och nyheter skickade till dig. Vi skickar information och inspiration via postala utskick, e-post och SMS till dig som är medlem hos Wedsly och kan även följa upp per telefon. Personliga erbjudanden i utskicken kan inte överlåtas eller användas av andra personer än medlemmar av ditt konto. Du kan själv välja vilken typ av utskick du vill ha och kan när som helst välja att avsäga dig från dessa genom att avsluta din prenumeration genom e-post eller SMS, eller genom att ringa till vår kundtjänst.

Personliga meddelanden mm.
Vi åtar oss att analysera dina uppgifter och information om hur du agerar när du besöker våra webbplatser, andra tjänster i digitala kanaler, sociala medier eller våra butiker, dina angivna preferenser, demografiska uppgifter, platsinformation, uppgifter i checklista m.m. för att använda som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering. 

Personuppgifter
Dina personuppgifter används i huvudsak för att administrera medlemskap och analysera ditt beteende för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, produktinformation eller inbjudningar till event samt till marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik.. Den rättsliga grunden för vår behandling är fullgörande av avtal.
Om du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter inte att längre användas för de ändamål som anges ovan, förutsatt att inte lag eller avtal föreskriver annat. 
Information om eventuell övriga ändamål med vår behandling av dina personuppgifter och fullständig information om vår personuppgiftshantering hittar du i vår integritetspolicy.

Medlemsskapets giltighet
Ditt medlemskap hos Wedsly gäller tills vidare och du kan när som helst avsluta det genom att kontakta vår kundtjänst. Har du inte registrerat något på wedsly inom 24 månader avslutas ditt medlemskap automatiskt. Wedsly har rätt att när som helst säga upp ett medlemskap om det finns misstanke om att medlemskapet på något sätt missbrukas.

Force majeure – händelser och ansvar
Wedsly är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande. Det gäller även strejk, blockad, bojkott och lockout, även när Wedsly själv vidtar eller är föremål för det. Wedsly är vid normal aktsamhet inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skador, och, om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger, under inga omständigheter indirekta skador, såvida det inte följer av tvingande lag.

Ändringar/justeringar i medlemsvillkoren
Wedsly har rätt att göra ändringar i medlemsvillkoren. Om några väsentliga ändringar görs i medlemsvillkoren informeras du som medlem i god tid innan ändringarna sker.

Integritetspolicy
Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från Wedslys webbplatser (både egna och andra webbplatser samt sociala nätverk som tillhör tredje part), våra appar, elektronisk post, SMS och andra elektroniska meddelanden, medlemskap, samtal till kundtjänst, tryckta och digitala registreringsblanketter för till exempel tävlingar, kampanjer, evenemang m.m. Även från allmänt tillgänglig information från sociala nätverk och andra publika källor. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder. Personuppgiftsansvarig är Wedsly AB, organisationsnummer 559120-7112. Samtliga bolag inom Wedsly-koncernen inom EU/EES kan emellertid komma att behandla dina personuppgifter.
Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

DE HÄR UPPGIFTERNA SAMLAR WEDSLY IN

Allmänt
Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som personnummer, namn, postadress, e-postadress, information på sociala nätverk eller telefonnummer. Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter som födelsedatum, ålder eller åldersspann, kön, geografisk plats (till exempel postnummer), favoritprodukter, hobbyer och fritidsintressen samt hushålls- och livsstilsinformation.
Wedsly kan komma att behandla i förekommande fall ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet, verifiera ditt BankID och uppdatera din postadress.

Tekniska uppgifter
Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till någon av våra webbplatser eller appar, som IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Om du kopplar upp dig till en Wedsly-webbplats eller app med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, annonserings-ID, geografisk plats och liknande data.

Uppgifter om användning av webbplatser
När du besöker eller interagerar med våra webbplatser, inklusive vår chattfunktion, eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Läs mer under Anpassa dina personuppgifter och Cookies/liknande teknologier.

Konsumentfeedback 
Information som du frivilligt lämnar oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster.

Konsumentgenererat innehåll
Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser eller appar, inklusive appar på sociala nätverk som Facebook. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Information i sociala nätverk
Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med en Wedsly-webbapplikation på ett socialt nätverk som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en Wedsly-webbplats (som Facebook Connect) eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av Wedsly, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Samtal till kundtjänst
Samtal med vår kundtjänst kan komma att spelas in för lokala operativa behov (till exempel i kvalitets- eller utbildningssyfte) och i vissa fall för att arkivera bevis på att information erhållits om vår personuppgiftsbehandling. Om det krävs enligt gällande lag informeras du om inspelningen i början av samtalet och får möjlighet att neka till den.

Andra källor
För att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade kan vi komma att hämta in uppgifter om dig från andra källor, exempelvis publikt tillgängliga personregister såsom SPAR och från våra samarbetspartners.

Berättigat intresse
Wedslys i förekommande fall berättigade intresse av nedannämnda personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kundupplevelse samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information samt fullgod service och kommunikation. Som ett led i vår strävan att ständigt försöka göra förbättringar för dig som kund analyserar vi hur du använder tjänsterna. Ett annat berättigat intresse är att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag.

Loggfiler
Vi samlar in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och samlar in statistik om dina surfvanor. Uppgifterna skapas automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestanda eller upprätthålla säkerheten på webbplatserna. För det fall du är medlem i Wedsly används uppgifterna också för att analysera ditt beteende för att användas som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering.
Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Webbsignaler
Webbsignaler är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har till syfte att överföra data tillbaka till oss. Information som samlas in via webbsignaler kan innehålla tekniska uppgifter som IP-adress och information om hur du svarar på en e-postkampanj (som vilken tid e-postmeddelandet öppnades och vilka länkar du klickar på i meddelandet). Vi kan använda webbsignaler på våra webbplatser eller infoga dem i e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder information från webbsignaler för en rad olika syften, bland annat trafikrapporter för webbplatsen, för att räkna unika besökare, reklam, granskning och rapportering av e-post samt individuell anpassning av webbplatsen. För det fall du är medlem hos Wedsly används uppgifterna också för att analysera ditt beteende för att användas som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering.
Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem

Kundtjänst
När vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi oftast de kontaktuppgifter och den information som vi behöver för att lösa frågan.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal (kundfrågor) och berättigat intresse (övrigt)

Tävlingar, marknadsföring och andra kampanjer
Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster (som marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postala utskick i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter. Denna användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändmål kan också bli föremål för s.k. profilering. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk. För mer information om våra tävlingar och andra kampanjer, se de officiella regler eller detaljer som bifogas varje tävling/kampanj.
Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) samt fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Sociala nätverk
För att skicka dig annonser och kommunicera med dig i sociala nätverk använder vi dina personuppgifter när du interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk, som till exempel ”gilla”-funktioner. Du kan ta reda på mer om de funktionerna och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, plus hur du gör för att undvika att lämna ut uppgifterna genom att läsa igenom det sociala nätverkets integritetspolicy.
Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) och fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Individuell anpassning (offline och online)
Vi använder vi dina personuppgifter för att analysera dina preferenser och vanor, för att förutse dina behov, för att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra webbplatser och i våra appar, för att säkerställa att innehåll från våra webbplatser/appar är optimerat för dig och din dator eller enhet och för att du ska kunna använda dig av interaktiva funktioner om du önskar. Vi minns till exempel ditt användarnamn, din e-postadress eller skärmnamn så att du snabbt kan logga in nästa gång du besöker vår webbplats eller så att du lätt hittar de varor du tidigare lagt i din kundvagn. För det fall du är medlem hos Wedsly används uppgifterna också för att analysera ditt beteende för att användas som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering.
Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) och fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Intressebaserad reklam
Vi kan samarbeta med reklamnätverk och andra leverantörer av reklamtjänster som vi och andra icke närstående företag anlitar för att producera reklam på internet. För det fall du är medlem hos Wedsly anpassas del av reklamen efter dina intressen baserat på information som samlas in på Wedslys webbplatser eller på icke-anknutna webbplatser över tid, genom din användning av andra digitala tjänster, sociala medier eller besök i våra butiker, s.k. profilering.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Medlem hos Wedsly
Om du är medlem hos Wedsly använder vi dina personuppgifter för att skapa och hantera medlemskonton, t.ex. för att ge behörighet att logga in, säkerställa medlemmens identitet, spara inställningar, göra utskick, analysera ditt beteende för att använda som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering, samt ge medlemmen ett personligt anpassat innehåll. Rättslig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap

Andra allmänna ändamål
Vi använder din information för andra allmänna affärsändamål, som interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer, för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och system. Vi använder också dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet, förhindra missbruk av våra tjänster, förbygga och utreda brott samt fullgöra förpliktelser vi har enligt lag.
Rättslig grund: Berättigat intresse och fullgörande av en rättslig förpliktelse

Information till tredje part
Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med undantag av de fall där du har gett ditt samtycke varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med, bolag inom Wedsly-koncernen inom EU/EES, och med utvalda tredje parter enligt följande.

Tjänsteleverantörer
Här menar vi utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet. (drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, kundtjänst m.m.). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

På grund av juridiska orsaker
Om Wedsly eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).
Så här skyddas dina personuppgifter

Lagringstid
I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in (personalen på kundtjänst har bland annat tillgång till dina uppgifter i kundregistret).

Åtgärder i driftsmiljöer
Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi gör mycket för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom våra webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar Wedsly Datainspektionen och de berörda kunderna där så krävs enligt lag.

Åtgärder från dig
Det är viktigt att du själv också medverkar i att hålla dina personuppgifter säkra och trygga. Tänk till exempel på att välja ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto. Om du använder en delad eller publik dator måste du se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Använd dig också av de sekretessinställningar eller kontroller vi tillhandahåller på vår webbplats eller i vår app.

Överföring av dina personuppgifter
Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan kan kräva att dina personuppgifter i slutskedet överförs till och/eller lagras på en destination utanför ditt hemland, oftast Norge. Överföring av data till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES, att landet anses ha tillräcklig dataskyddslagstiftning, eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om att de är tvungna att tillämpa av EU-kommissionen godkända klausuler gällande skyddet för den personliga integriteten. Du hittar lista över godkända tredje länder och standardklausuler på EU-kommissionens hemsida och på Datainspektionens hemsida om överföring av data till tredje land.
Anpassa dina personuppgifter

Cookies/liknande teknologier
Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies.

Annonsering, marknadsföring och kampanjer 
Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från alla medier inklusive tredje parts sociala nätverk genom att ringa kundtjänst. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, meddelanden om kontoaktiviteter (kontobekräftelser, ändringar av lösenord med mera) och andra viktiga meddelanden.
Dina rättigheter

Rätt till tillgång
I enlighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter Wedsly behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål). Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress.

Ändring och borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet
På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss och återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Vissa av våra webbplatser har en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat oss. Lägg märke till att våra registrerade kunder måste kunna styrka sin identitet (till exempel inloggningsnamn/e-postadress, lösenord) innan de får tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring, inbegripet profilering. För medlemmar omfattas emellertid profilering av de åtaganden som Wedsly har gentemot sina medlemmar så länge medlemskapet pågår.
Ändringar och klagomål

Ändringar/justeringar i policyn
Wedsly har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.

Skadestånd
Om du anser att du lidit skada på grund av att vår behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

Kontakta oss
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på: kundtjanst@wedsly.com