Samkönade äktenskap – numera en självklarhet

Det går rätt snabbt att göra en lista över de tio bästa bröllopsfilmerna: Love actually, Mamma mia, Brudens far, och så vidare. Att det inte finns en enda succéfilm där det blivande paret är samkönat är möjligtvis en tidsfråga, såväl i Hollywood som i Sverige. Inte förrän 1979 avskaffar Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsdiagnos.

Foto — The Springles


Gradvis har vårt land blivit mer öppet och accepterande. Svenska kyrkan har bidragit genom att biskoparna tydligt visat att de stöttat de homosexuella, inte minst genom att bana väg för samkönade vigslar. Chefen för Svenska kyrkans enhet för diakoni och hållbar utveckling, Erik Gyll, har sedan han prästvigdes jobbat mycket med Svenska kyrkans hbtq-frågor. Wedsly Wedding Magazine ringer honom för ett samtal kring hur kyrkan tänker kring samkönade äktenskap.

– 2009 beslutade Kyrkomötet, alltså vårt högsta beslutande organ, att äktenskapet också omfattar samkönade relationer, berättar Erik Gyll.

Foto — Ivan Samkov


Detta gör att Svenska kyrkan nu är framme vid vad som länge varit ett mål: att alla par bemöts enligt samma värdegrund. I kyrkohandboken finns idag bara EN beskrivning av hur bröllopsceremonin ska genomföras och den är lika för alla.

– När man planerar sin vigsel samtalar man med prästen och i kyrkohandboken regleras hur vigseln går till. Sedan gör man naturligtvis personliga val av texter, musik och psalmer, men det är mer en smaksak som sker i dialog mellan prästen och paret, berättar Erik Gyll.


Sedan medeltiden har äktenskapet och vad det står för reglerats av kyrkan och samhället. Dels som ett avtal mellan välbärgade familjer eller släkter i syfte att bevara och föra vidare sina tillgångar. Dels som en symbolisk ceremoni – ett sakrament – som alla kristna var tvungna att ingå i, för att inte leva i synd utan enligt “Guds vilja”.

Foto — Agustina Tapia


Vad är Guds vilja 2021?

Idag gäller den så kallade väjningsrätten bland svenska präster. Den kom till under 1970-talet då en präst vägrade att viga ett par som tidigare gått igenom varsin skilsmässa. Prästen fick böter men den så kallade väjningsrätten skrevs in i vigselförordningen. Med väjningsrätten kan idag en präst avstå från att viga ett par, just på grund av samvetsbetänkligheter.

– Enligt beslut från staten 2009 har Svenska kyrkans präster vigselrätt men inte vigselskyldighet. Samfundet har skyldigheten. Det betyder att enskilda präster inte kan tvingas att viga ett par mot sin vilja men det måste däremot samfundet. Än idag finns enstaka präster som inte vill viga samkönade par, men det ska aldrig drabba paret, berättar Erik Gyll.

 


För att detta inte ska ske är det kyrkoherdens* uppgift att se till att det finns en präst som viger samkönade par.

*Kyrkoherde kallas den arbetsledande prästen för ett pastorat, dvs att hen är chef för en eller flera församlingar inom Svenska kyrkan.

– Man kan vigas överallt i vilken kyrka man vill som ägs av Svenska kyrkan. Det viktiga, tänker jag, är att förstå att väjningsrätten också är till för hbtq-personer. För inget par vill ha en präst som inte vill viga dem, oavsett anledning, menar Erik Gyll.

Foto —  Gustaf Hellsing / Ikon

Visst är det skönt att veta: När ni drömmer om att träda in i kyrkan och stega fram till altaret, då är ni mer än varmt välkomna, och oavsett den kyrka ni drömmer om att viga er i, kommer det finnas en präst som gärna hjälper er.

Och vad gäller de tio bästa bröllopsfilmerna; Inom en snart framtid kommer säkert minst en av dem ha ett samkönat par i huvudrollen. Allt annat vore väl konstigt?

Erik Gylls kyrkliga förebilder gällandes hbtq-frågor inom Svenska kyrkan:


Eva Brunne

Hon vigdes till präst 1978 för Lunds stift. Hon har varit kyrkoherde i Sundbybergs och Flemingsbergs församlingar. Blev biskop i Stockholms stift 2006 och har ett långt hbtq-engagemang som betytt mycket för kyrkan. “En politisk biskop som vågar vara obekväm.”

Ludvig Jönsson
Född 1923 och en stor kändis fram till 80-talet. Han höll bland annat i Kärlekens mässa i Storkyrkan under de första pride-festivalerna i Stockholm. “Oerhört viktig för hbtq-rörelsen, kyrkligt sett med förmågan att formulera sig mänskligt och samhällsnära, exempelvis: Där kärlek sker, sker något heligt.”

Foto — Nysundskyrka i Värmland

Erik Gylls fem favoritkyrkor:

1. Nysunds kyrka i Värmland. En spånklädd timmerkyrka från mitten av 1600-talet. “Där är jag döpt, uppvuxen och konfirmerad.”
2. Härlanda kyrka i Göteborg. En modern tegelkyrka, invigd 1958, uppmärksammad av arkitekter runt om i världen. “Där har jag jobbat med mångfaldsfrågor och inkludering.”
3. Bergums kyrka i Angered. En stenkyrka med murade ålderdomligt ojämna väggar, byggd på 1100-talet. “Det var där jag själv vigdes.”
4. Hammarö kyrka. Byggd på 1200-talet. “En av Värmlands populäraste vigselkyrkor, precis vid Vänerns strand.”
5. Leksands kyrka. En av Sveriges största landsortskyrkor med plats för 2300 personer. “Jag är gift med en leksing och har vigt flera närstående där.”