Att skilja på mitt och ditt – något om enskild egendom

Tips från Wedslys jurist – Helena Koos / LEXLY

Det sägs att äktenskap handlar om att ge. Först ger man efter, sedan ger man upp och till slut ger man igen! Men det behöver inte vara så. Vet ni bara vad som gäller och vad ni vill blir äktenskapet istället som det ska vara – ett ömsesidigt givande och tagande.

Regler och undantag

När ni har gift er är utgångspunkten att ni delar lika på allt ni äger och har, tillgångar såväl som skulder. Det kallas för giftorätt.
Ett undantag är om någon av er har fått arv eller gåvor med villkoret att det ska vara er enskilda egendom. Då kommer just det ni har fått inte att delas mellan er ifall ni skulle skilja er.

Testamente

Många väljer att skriva ett testamente där de bestämmer att barnen inte ska dela arvet med sina respektive. Antingen skriver de att utgångspunkten är att arvet ska vara barnens enskilda egendom och att de inte ska kunna ändra på det genom att till exempel skriva ett äktenskapsförord, eller så är de mer strikta och skriver att det ska vara enskild egendom och det ska inte gå att ändra på. Punkt slut.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett annat undantag till giftorätten. I ett äktenskapsförord kommer ni överens om vilka tillgångar som ska eller inte ska delas mellan er. Ett äktenskapsförord berör bara nuvarande ägarandelar, ni kan exempelvis inte skriva i ett äktenskapsförord att en av er äger hela huset om ni båda står som ägare på lagfarten. I så fall måste ni antingen skriva ett gåvobrev eller ett bodelningsavtal.

Något om bodelningar

Bodelningsavtal upprättas antingen vid skilsmässa, dödsfall eller under pågående äktenskap. Vid skilsmässa är syftet att dela upp allt man har haft tillsammans och få ett avslut på sina juridiska och ekonomiska mellanhavanden. Vid dödsfall bodelar man för att bestämma vad som ska ärvas efter den som dött och vad den efterlevande ska få behålla. Vid bodelning under pågående äktenskap flyttar man över ägande av tillgångar eller betalningsansvar för skulder från en maka eller make till en annan.

Sammanblandning

Även om ni har fått eller ärvt något som enskild egendom eller skrivit ett äktenskapsförord, kan det istället bli giftorätt om ni blandar ihop det med era gemensamma tillgångar, till exempel om du har ärvt pengar som ska vara din enskilda egendom enligt testamente och investerar dem i er gemensamma bostad. I sådana situationer kan det vara klokt att skriva ett skuldebrev, för att vara säker på att få tillbaka det som skulle ha varit enskild egendom. Ett skuldebrev är en värdehandling och för att själva skuldebrevet inte ska bli giftorättsgods, behöver ni göra det till enskild egendom med hjälp av ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Mer information om det finns här.

För mig handlar äktenskapet mer om att dela än om att ge. Med rätt avtal bestämmer ni hur ni vill dela allt i det liv ni har påbörjat tillsammans. Behöver ni hjälp med att få avtalen på plats, är ni alltid välkomna att kontakta oss på LEXLY så hjälper vi er gärna. Ni hittar oss även i Wedslys vänner.